Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0177-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Високотехнологична модернизация за конкурентоспособност на „НАК МАШ 97” ООД
Бенефициент: "НАК МАШ 97" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Високотехнологична модернизация за конкурентоспособност на "НАК МАШ 97" ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шестосен обработващ център с ЦПУ
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Одитиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Филипов одитинг
Karl Keppler Mashinenbau GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 981 785 BGN
Общ бюджет: 1 395 339 BGN
БФП: 976 738 BGN
Общо изплатени средства: 976 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 976 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 976 738 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
976 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 830 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 830 227 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
830 227 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 511 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 511 BGN
Финансиране от бенефициента 420 765 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Усвояване на нови изделия
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 10 Увеличаване на приходите от продажби на продукция
Индикатор 11 Увеличаване на обема на износа
Индикатор 12 Намаление на технологичния брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз