Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0338-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на АТЕ ПЛАСТ ООД
Бенефициент: ”АТЕ ПЛАСТ”ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на АТЕ ПЛАСТ ООД“
Дейности: Дейност 1 - Сформиране на екип и избор на доставчици
Дейност 2 - Доставка, внедряване и инсталация на ДМА
Дейност 3 - Осигуряване на визуализация и публичност
Дейност 4 - Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Windmoller & Holscher KG
ISM Industrial Supply and Machinery Trade GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 3 353 263 BGN
БФП: 1 971 163 BGN
Общо изплатени средства: 1 971 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 971 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 971 163 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 971 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 675 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 675 488 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 675 488 BGN
В т.ч. Национално финансиране 295 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 295 674 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 674 BGN
Финансиране от бенефициента 1 402 320 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Сключени договори с доставчици
Индикатор 10 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване
Индикатор 11 Изготвени цветни стикери, информационна табела и информационно табло
Индикатор 12 Изготвен доклад за одит
Индикатор 13 Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз