Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0496-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за растеж и развитие на „Мегахим“ ООД
Бенефициент: "Мегахим" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за растеж и развитие на „Мегахим“ ООД
Дейности: 1) Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици и сключване на договори
2) Доставка и въвеждане в експлоатация на 13 бр. ДМА
3) Дейности за публичност и информираност
4) Одит
5) Дейности по отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 780 111 BGN
Общ бюджет: 2 960 808 BGN
БФП: 1 776 485 BGN
Общо изплатени средства: 1 776 485 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 776 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 776 485 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 776 485 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 510 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 510 012 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 510 012 BGN
В т.ч. Национално финансиране 266 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 266 473 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
266 473 BGN
Финансиране от бенефициента 1 186 741 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 1: Сключени договори с доставчици
Индикатор 7 Доставени ДМА по проекта
Индикатор 8 визуализация: - стикери - информационен табло постоянна разяснителна табела - информационно съобщение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз