Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкорентоспособността на "Делис" ООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "ДЕЛИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на „ДЕЛИС” ООД чрез технологично обновяване”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и пуск в експлоатация на машините
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Осигуряване на визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЕКСИМП СА
Цветко Иванов Краев
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 359 BGN
Общ бюджет: 553 550 BGN
БФП: 387 485 BGN
Общо изплатени средства: 387 485 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 387 485 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
387 485 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 329 362 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
329 362 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 123 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 123 BGN
Финансиране от бенефициента 167 725 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Проведена процедура „открит избор”
Индикатор 7 Доставено и пуснато в експлоатация технологично оборудване
Индикатор 8 Осигурена визуализация стикери
Индикатор 9 Осигурена визуализация табели
Индикатор 10 Изработен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз