Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1179-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оптимизация и подобряване на управлението в „Биомашиностроене” АД
Бенефициент: Биомашиностроене АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните предимства на „Биомашиностроене” АД и да се осигури устойчивото развитие на предприятието на пазара на проектиране и производство на технологично оборудване за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.
Дейности: Дейност 1. Предварителни дейности
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура
Дейност 3. Доставка на ERP система и хардуерно оборудване
Дейност 4. Информационни дейности
Дейност 5. Отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"САЙМИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 276 405 BGN
Общ бюджет: 367 560 BGN
БФП: 275 670 BGN
Общо изплатени средства: 275 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 275 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 281 BGN
2013 0 BGN
2014 220 383 BGN
2015 0 BGN
275 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 234 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 989 BGN
2013 0 BGN
2014 187 325 BGN
2015 0 BGN
234 314 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 292 BGN
2013 0 BGN
2014 33 057 BGN
2015 0 BGN
41 350 BGN
Финансиране от бенефициента 92 135 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции.
Индикатор 5 Увеличение на производителността (в %)
Индикатор 6 Намаление на разхода на материали за единица продукция (в %)
Индикатор 7 Намаляване на себестойността на продуктите (в %)
Индикатор 8 Намаляване броя на рекламациите (в %)
Индикатор 9 Съкращаване на времето за изработка на оферти (в %)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз