Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0605-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Либърти Фуд Сървисис” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти
Бенефициент: "ЛФС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е развитието на нашето предприятие като конкурентоспособно, с повишен експортен потенциал, предлагащо продукти с постоянно качество и безопасност и прилагащо съвременни модели на управление. Целта на дейностите на нашия проект е разработване, внедряване и сертифициране на система за безопасност на храните, чрез стандартите IFS(International Food Standard) – версия 5 и BRC(Global Standard for Food Safety)- версия 5 , което е основен фактор за постигане на растеж и развитие на предприятието, респективно на нашата конкурентоспособност. Общата цел на нашия проект ще допринесе за изпълнение на целта на Oперативна Програма „Конкурентоспособност”, а именно „развитие на динамична икономика на европейски и световен пазар”.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Избор на консултантска организация
Дейност 3: Подготвителен етап за въвеждане на стандартите
Дейност 4: Разработване на система за управление безопасността на храните съгласно изискванията на стандартите IFS и BRC
Дейност 5: Внедряване на разработената система и изпълнение изискванията на стандартите; вътрешен одит
Дейност 6: Избор на доставчици на лабораторно оборудване, програмен продукт – ЕRP система и хардуер необходим за инсталация на системата
Дейност 7: Доставка на оборудването,инсталация и инструктаж на персонала
Дейност 8: Избор на сертифицираща организация
Дейност 9: Сертифициране на стандартите IFS и BRC
Дейност 10: Заключителни дейности
Дейност 11: Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Айк Компютърс" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 902 BGN
Общ бюджет: 152 277 BGN
БФП: 114 208 BGN
Общо изплатени средства: 114 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 114 208 BGN
2015 0 BGN
114 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 077 BGN
2015 0 BGN
97 077 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 131 BGN
2015 0 BGN
17 131 BGN
Финансиране от бенефициента 89 301 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Въведена и сертифицирана система за безопасност на храните съгласно изискванията на IFS и BRC
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупено и въведено в експлоатация лабораторно оборудване
Индикатор 7 Индикатор 3: Сформиран екип по проекта
Индикатор 8 Индикатор 4: Обучени служители за работа с новото оборудване
Индикатор 9 Индикатор 5: Обучени служители за прилагане на системата, съгласно IFS и BRC
Индикатор 10 Индикатор 6: Закупено и инсталирано хардуерно оборудване, съгласно спецификацията;
Индикатор 11 Индикатор 7: Закупен и инсталиран софтуер(ERP система), съгласно спецификацията;
Индикатор 12 Индикатор 8: Проведени тръжни процедури за избор на доставчици на лабораторно оборудване,софтуернаERP система и хардуер
Индикатор 13 Индикатор 9: Изготвени технически и финансов финални отчети
Индикатор 14 Индикатор Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз