Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0508-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на ISO 14001 - Система за управление на околната среда в Стром 21 ООД и адаптиране на цех за екологично чисти бои и мазилки
Бенефициент: "Стром 21" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на СТРОМ 21 ООД и конкурентоспособността й на българския и европейски пазари чрез въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска фирма за подготовка на компанията за въвеждане на система за управление на околната среда чрез избор на подходяща оферта (месец 1-2)
Дейност 2: Анализ на състоянието и изготвяне на анализ от консултантската организация относно готовността на фирмата за въвеждане на СУОС ISO 14001 (месец 3)
Дейност 3: Подготовка за въвеждане на система за управление на околна среда съгласно изискванията на ISO 14001 (месец 4-10)
Дейност 4: Процедура за избор на доставчици на планираното оборудване - (месец 1-5)
Дейност 5: Доставка на предвиденото оборудването (месец 6-9)
Дейност 6: Избор на сертифицираща организация съгласно изискванията на ISO 14001:2004 (9-10 месец)
Дейност 7: Сертифициране на системата за управление на околната среда съгласно изискванията на ISO 14001:2004 (11-12 месец)
Дейност 8: Визуализация на проекта - текущо
Дейност 9:Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 209 885 BGN
Общ бюджет: 259 632 BGN
БФП: 194 724 BGN
Общо изплатени средства: 194 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 194 724 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 165 515 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 515 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 209 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 209 BGN
Финансиране от бенефициента 69 962 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупено оборудване за екологично чисто производство
Индикатор 6 Индикатор 2: Популяризиран проекта и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 7 Индикатор 3: Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 8 Индикатор 4: Увеличаване на производствения капацитет
Индикатор 9 Индикатор 5: Увеличаване на печалбата
Индикатор 10 Индикатор 6: Увеличаване приходите от продажби
Индикатор 11 Индикатор 7 Увеличаване на производствения капацитет
Индикатор 12 Индикатор 8: Снижаване на производствените разходи
Индикатор 13 Индикатор 9 Увеличаване приходите от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз