Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0772-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „ОТОРАМ-90” ООД чрез инвестиции в сертифициране по ISO 9001:2008
Бенефициент: "ОТОРАМ-90" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел, залегнала в основата на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарните позиции на “ОТОРАМ–90” ООД, чрез прилагане на международен стандарт за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и инвестиране в интегрирана система за управление на бизнес процесите.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип по проекта
Дейност 2 „Доставка на ДМА и ДНА
Дейност 3 „Изграждане и внедряване на СУК
Дейност 4 „Сертифициране на СУК съгласно ISO 9001:2008”
Дейност 5 „Визуализация на проекта
Дейност 6 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 870 BGN
Общ бюджет: 132 760 BGN
БФП: 99 570 BGN
Общо изплатени средства: 99 570 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 570 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 570 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 635 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 936 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 936 BGN
Финансиране от бенефициента 33 290 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Внедрена СУК съгласно ISO 9001:2008
Индикатор 5 Индикатор 2: Закупен и внедрен специализиран софтуер за управление на бизнес процесите
Индикатор 6 Индикатор 3: Сертифицирана СУК съгласно ISO 9001:2008
Индикатор 7 Индикатор 4: Извършена визуализация на проекта
Индикатор 8 Индикатор 5: Повишени приходи от продажби
Индикатор 9 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз