Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0352-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ПИ ЕС ПИ КОМПЮТРИ” ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP СИСТЕМА)
Бенефициент: "ПиЕсПи Компютри" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане на устойчивото развитие и повишаване конкурентоспособността на „Пи Ес Пи Компютри” ООД чрез разработване и внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система), която да даде възможност за по-добро управление на бизнеса и да повиши ефективността на работа.
Дейности: Дейност 1 Внедряване на ERP
Дейност 2 Инвестиции в оборудване
Дейност 3 Информиране и публичност
Дейност 4 Организация и управление
Дейност 5 Консултации
Дейност 6 Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАБЪЛ Т" ООД
"КОМОС" ООД
ПРОДЖЕКТЕКСПЕРТ ЕООД
Уеб Фешън ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 505 BGN
Общ бюджет: 82 681 BGN
БФП: 62 011 BGN
Общо изплатени средства: 62 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 011 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 709 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 709 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 302 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 302 BGN
Финансиране от бенефициента 22 502 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 1: Проведени процедури за избор на доставчик
Индикатор 4 Индикатор 2: Внедрена ERP система
Индикатор 5 Индикатор 3: Доставено и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 6 Индикатор 4: Публичност на проекта
Индикатор 7 Индикатор 5: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз