Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0045-C0001
Номер на проект: 4МС-02-9-15/25.07.2013 г.
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Теси ООД чрез въвеждане на ERP система
Бенефициент: "Теси" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на ТЕСИ ООД чрез въвеждане на съвременна ERP система, обхващаща всички аспекти и дейности в организацията, като по този начин ще увеличим значително икономическия ефект за предприятието.
Дейности: Дейност 1: Подготвителен етап
Дейност 2: Провеждане процедури за избор на доставчици
Дейност 3: Доставка, инсталиране и тестване на активите
Дейност 4: Заключителни дейности
Дейност 5: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТОС АЙ ТИ СОЛУШЪНС ЕНД СЪРВИСИС" ЕООД
2Д Студио ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 385 024 BGN
Общ бюджет: 600 426 BGN
БФП: 384 273 BGN
Общо изплатени средства: 384 273 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 384 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 384 273 BGN
2015 0 BGN
384 273 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 326 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 326 632 BGN
2015 0 BGN
326 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 641 BGN
2015 0 BGN
57 641 BGN
Финансиране от бенефициента 216 576 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции;
Индикатор 6 Сформиран екип за внедряване на ERP системата
Индикатор 7 Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ERP система
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчик на хардуер
Индикатор 9 Закупена и внедрена в Теси ООД ERP система
Индикатор 10 Закупено и въведено в експлоатация хардуерно оборудване
Индикатор 11 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 12 Сключен договор за доставка на ERP система
Индикатор 13 Сключен договор за доставка на хардуер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз