Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед РД-16-316/19.03.2012 г. на зам.-министъра на икономиката и енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите от дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.03.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед РД-16-316/19.03.2012 г. на зам.-министъра на икономиката и енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите от дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.01.2012г. до 31.12.2014г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 345 023 BGN
Общ бюджет: 21 498 BGN
БФП: 21 498 BGN
Общо изплатени средства: 90 502 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 502 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 502 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 927 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 575 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 575 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз