Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0012-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-16
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Кристън" ЕООД в сферата на производството на облекло
Бенефициент: "КРИСТЪН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на „Кристън” ЕООД на вътрешния и международните пазари, чрез прилагане на пакет от мерки, включващи инвестиции в ново технологично оборудване.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител за доставка на оборудването по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка и монтаж на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Тестване на оборудването и въвеждането му в експлоатация
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 012 BGN
Общ бюджет: 296 841 BGN
БФП: 281 998 BGN
Общо изплатени средства: 281 998 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 281 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 281 998 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
281 998 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 239 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 239 698 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
239 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 300 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 300 BGN
Финансиране от бенефициента 14 844 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 7 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой проведени тръжни процедури и сключени договори с подизпълнител
Индикатор 9 Брой закупено оборудване
Индикатор 10 Ръст на нетните приходи от продажби
Индикатор 11 Ръст на печалбата
Индикатор 12 Брой информационни табели
Индикатор 13 Одит по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз