Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0002-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-6
Наименование: “Технологичната модернизация ни прави конкурентоспособни”
Бенефициент: Кооперация "КООПЕРАЦИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИТЕ ЧЕРНОМОРКА"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Чрез въвеждане на завишена автоматизация на работния процес по производството на облекло да се постигнат по-високи нива на конкурентоспособност, като се минимизира влиянието на човешкия фактор и по-конкретно ограниченията, свързани с по-ниската производителност на хората с увреждания.
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип по проекта и подготовка за избор на доставчик
Дейност 2 – Изготвяне на тръжна докуметация, провеждане на процедура за избор на доставчик и сключване на договор.
Дейност 3 – Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация.
Дейност 4 - Визуализация
Дейност 5 – Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Руен Машинари ЕООД
"ММ-КОНСУЛТ" ЕООД
АМКО дизайн
Вента ДК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 092 BGN
Общ бюджет: 177 531 BGN
БФП: 168 654 BGN
Общо изплатени средства: 168 636 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 168 636 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 636 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 340 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 295 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 295 BGN
Финансиране от бенефициента 8 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 7 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Нов регионален пазар в рамките на националния пазар
Индикатор 9 Официални детски облекла
Индикатор 10 Аксесоари за бебе – лента за глава


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз