Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед № РД-16-1192/02.11.2011 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК, назначени на длъжност "сътрудник по управление на европейски проекти и програми".
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.11.2011
Начална дата: 02.11.2011
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-1192/02.11.2011 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК, назначени на длъжност "сътрудник по европейски проекти и програми.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 957 957 BGN
Общ бюджет: 30 769 BGN
БФП: 30 769 BGN
Общо изплатени средства: 222 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 194 231 BGN
2012 28 129 BGN
2013 - 83 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
222 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 165 096 BGN
2012 23 910 BGN
2013 - 71 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
188 935 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 135 BGN
2012 4 219 BGN
2013 - 12 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 342 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз