Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0048-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-50
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Нет реакт" ООД чрез диверсификация на портфолиото услуги"
Бенефициент: "НЕТ РЕАКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Нет реакт" ООД чрез диверсификация на портфолиото услуги
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност „Проектен старт”.
Подготовка за Дейност „Инвестиции” – избор на оборудване и изпълнители.
Изпълнение на Дейност „Инвестиции” – доставка и внедряване на оборудването.
Подготовка и изпълнение на Дейност „Маркетингова стратегия”.
Подготовка и изпълнение на Дейност „Визуализация”.
Подготовка и изпълнение на Дейност „Финансов одит на проекта”.
Подготовка и изпълнение на Дейност „Финално отчитане на проекта”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интелинет България" ЕООД
"ОДИТ 7" ЕООД
Дес Партнърс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 000 BGN
Общ бюджет: 313 220 BGN
БФП: 215 339 BGN
Общо изплатени средства: 215 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 215 339 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 183 038 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 301 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 301 BGN
Финансиране от бенефициента 100 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въвеждане в експлоатация на сървъри - Нет
Индикатор 9 Създаване на маркетингова стратегия - Нет
Индикатор 10 Извършен финансов одит - Нет
Индикатор 11 Визуализация - Нет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз