Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0098-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-31
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Интерактив Медиа Сървисиз" ООД
Бенефициент: "ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Интерактив Медиа Сървисиз" ООД
Дейности: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители в съответствие с ПМС 55/2007.
Закупуване и доставка на телевизионно оборудване за производство на телевизионни продукции с висока разделителна способност
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на телевизионно оборудване за производство на телевизионни продукции с висока разделителна способност
Публичност и визуализация на проекта
Извършване на одит на проекта
Управление, мониторинг и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 457 934 BGN
Общ бюджет: 4 074 778 BGN
БФП: 2 444 867 BGN
Общо изплатени средства: 2 444 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 444 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 444 867 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 444 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 078 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 078 137 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 078 137 BGN
В т.ч. Национално финансиране 366 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 366 730 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
366 730 BGN
Финансиране от бенефициента 1 638 623 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007 - Интерактив
Индикатор 9 Сключени договори с изпълнители след проведени процедури за избор - Интерактив
Индикатор 10 Закупено производствено оборудване (ДМА) - телевизионно оборудване за производство на телевизионни продукции с висока разделителна способност - Интерактив
Индикатор 11 Монтирано, тествано и пуснато в експлоатация телевизионно оборудване за производство на телевизионни продукции с висока разделителна способност
Индикатор 12 Изпълнени дейности по публичност - Интерактив
Индикатор 13 Извършен одит на проекта - Интерактив
Индикатор 14 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта - Интерактив
Индикатор 15 Въведени нови и иновативни за българския пазар услуги в дейността на компанията - Интерактив


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз