Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0176-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-93
Наименование: Технологично модернизиране на машинния парк в "Апекс 11" ЕООД- гаранция за качествен продукт, висока конкурентоспособност и устойчиво присъствие на вътрешния и външния пазар
Бенефициент: "АПЕКС - 11" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Технологично модернизиране на машинния парк в "Апекс 11" ЕООД- гаранция за качествен продукт, висока конкурентоспособност и устойчиво присъствие на вътрешния и външния пазар
Дейности: 1. Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на машина за газо-кислородно рязане
16. Одит на проекта
17. Визуализация на проекта
2. Закупуване и пускане в експлоатация на Лентоотрезна машина
3. Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на Портална фреза / фрезхобел, машинен център
4. Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на Универсална фреза
5. Закупуване на заваръчни апарати
6. Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на Оборудване за кербоване на гъвкави съединения
7. Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на затворена камера за боядисване и сушене
8. Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на въздушен винтов компресор
9. Закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на Кран мостов
10. Закупуване на ролкови транспортни колички
11. Закупуване на хидравлични крикове
12. Закупуване на инструментални колички и ръчни инструменти комплект
13. Закупуване на магнитни повдигачи
14. Закупуване на куки и лапи за връзки ламарина
15. Закупуване на сапани
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МИГ Инженеринг ЕООД
Телеком - 4 ЕООД
"СТУДИО КАЗ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 960 855 BGN
Общ бюджет: 1 372 650 BGN
БФП: 960 855 BGN
Общо изплатени средства: 960 795 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 960 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 192 171 BGN
2013 768 624 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
960 795 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 816 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 163 345 BGN
2013 653 330 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
816 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 144 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 826 BGN
2013 115 294 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 119 BGN
Финансиране от бенефициента 411 795 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиране на екип по проекта - Апекс
Индикатор 9 Схема за вътрешен мониторинг и контрол на проекта - Апекс
Индикатор 10 Брой закупено оборудване - Апекс
Индикатор 11 Процент от произведената продукция за износ - Апекс
Индикатор 12 Намаление на разходите в производството - Апекс
Индикатор 13 Брой въведени нови продукти - Апекс
Индикатор 14 Брой обучени или преквалифицирани служители - Апекс


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз