Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0101-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-75
Наименование: Развитие на оптична мрежа - условие за надежден интернет
Бенефициент: ЕТ"ЕТА-Мариана Желева"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Развитие на оптична мрежа - условие за надежден интернет
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Създаване на екип за управление и изпълнение на проектните дейности, мониторинг и оценка
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми изпълнители и доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Подбор и назначаване на технически персонал за работа
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Поръчка и доставка на необходимото оборудване.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Инсталиране на технологичната мрежа
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Тестване на новата структура и обучение на персонала
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Въвеждане на звездообразната PON FTTH технология в експлоатация от всички наши абонати
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Изготвяне на доклад от избраният одитор след проведена процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Приорити ООД
ЕТ "Арго-Контар - Милко Драганов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 530 BGN
Общ бюджет: 1 425 472 BGN
БФП: 997 830 BGN
Общо изплатени средства: 997 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 997 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 727 428 BGN
2014 270 402 BGN
2015 0 BGN
997 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 848 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 618 314 BGN
2014 229 842 BGN
2015 0 BGN
848 156 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 114 BGN
2014 40 560 BGN
2015 0 BGN
149 675 BGN
Финансиране от бенефициента 428 370 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформирани членове на екипа по проекта пряко въвлечени и отговорни за изпълнението на дейностите по проекта - ЕТА
Индикатор 9 Проведен мониторинг и оценка - ЕТА
Индикатор 10 Публикации в пресата за обявяване на тръжни процедури - ЕТА
Индикатор 11 Изготвени комплекти документи за участие в тръжни процедури - ЕТА
Индикатор 12 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители и подизпълнители и получени оферти - ЕТА
Индикатор 13 Осъществени поръчки на оборудването и услуги - ЕТА
Индикатор 14 Извършени доставки на оборудване и средства за визуализация - ЕТА
Индикатор 15 Получени информационни табели - ЕТА
Индикатор 16 Получени стикери - ЕТА
Индикатор 17 Инсталиране на технологичната мрежа - ЕТА
Индикатор 18 Проведени първоначално изпитвания и тествания на новата мрежа - ЕТА
Индикатор 19 Проведени обучения - ЕТА
Индикатор 20 Обучени служители на фирмата за работа с новата технология - ЕТА
Индикатор 21 Публикувани обяви за свободни работни места - ЕТА
Индикатор 22 Постъпили предложения за работа от потенциални кандидати - ЕТА
Индикатор 23 Създадени нови работни места - ЕТА
Индикатор 24 Въведена нова технология - ЕТА
Индикатор 25 Включени абонати в услугата - ЕТА
Индикатор 26 Изготвени междинни и финални отчети - ЕТА
Индикатор 27 Провеждане на външен одит от регистриран одитор на счетоводната документация по проекта - ЕТА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз