Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0007-C0001
Номер на проект: 0052-СО-1.2
Наименование: Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на оборудване, което да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2011
Начална дата: 29.08.2011
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността и ефикасността на работата на Сертифициращия орган.
Дейности: Дейност 1 ”Ресурсно обезпечаване функциите на СО” Дейност 1 „Ресурсно обезпечаване функциите на СО” За да изпълняват ефективно своите задължения по СКФ, свързани със сертифициране на разходи и проверки на място, служителите на СО следва да разполагат с необходимото техническо оборудване. Предвижда се доставката на преносими компютри, многофункционално устройство вкючващо факс, многофункционална цифрова цветна копирна машина с лазерен мрежов принтер и мрежов скенер, от висок клас с възможност за работа във формат А3, принтери (с възможност за двустранно принтиране), работни столове, машина за унищожаване на документи (шредер).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Прайм Технолджис
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 193 BGN
Общ бюджет: 36 235 BGN
БФП: 36 235 BGN
Общо изплатени средства: 36 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 039 BGN
2012 30 116 BGN
2013 - 3 920 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 533 BGN
2012 25 598 BGN
2013 - 3 332 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 506 BGN
2012 4 517 BGN
2013 - 588 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 435 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ресурсна обезпеченост на екипите експерти на СО извършващи проверки на място по Оперативните програми: - доставени преносими компютри; - доставени цифрови фотоапарати.
Индикатор 2 Подобрена материална обезпеченост на СО: - доставени работни столове; - доставени лазерни принтери; - доставяне на много-функционална машина факс; - доставяне на на цветно копирно (и сканиращо) устройство от висок клас; - доставяне на на цветно к


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз