Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0014-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/8
Наименование: Професионално обучение за достигане на европейски стандарти и качествено образование
Бенефициент: Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” - Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Адаптиране на младите хора към реални работни условия чрез предоставяне на професионална подготовка на учениците от ПГМЕТ “Ген. Иван Бъчваров” във фирмите партньори
Дейности: 1.1 *Детайлизиране на графика на дейностите на проекта - подготовка и изпълнение
1.2 Създаване на Партньорски съвет- подготовка и изпълнение
1.3 * Изработване на инструменти за вътрешен мониторинг и оценка - подготовка и изпълнение
1.4. * Публично представяне на проекта - подготовка и изпълнение
2.1. * Обучение на наставниците за работа с младите хора - подготовка и изпълнение
2.2 * Обучение на учителите-ръководители - подготовка и изпълнение
2.3. * Изготвяне на график за провеждане на производствена практика
2.4. * Сформиране на групите - подготовка и изпълнение
2.5. * Разпределение на учениците по работни места, получаване на работно облекло и лични предпазни средства
2.6. * Работа на конкретно работно място - подготовка и изпълнение
3.1. *Ежемесечни срещи на партньорски съвет - подготовка и изпълнение
3.2. * Изработване и предаване на отчети - подготовка и изпълнение
3.3.* Изготвяне удостоверения на учениците от фирмите - партньори - подготовка и изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 400 BGN
Общ бюджет: 56 588 BGN
БФП: 56 588 BGN
Общо изплатени средства: 56 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 880 BGN
2009 30 591 BGN
2010 14 117 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 098 BGN
2009 26 002 BGN
2010 12 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 782 BGN
2009 4 589 BGN
2010 2 118 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 488 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз