Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0013-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/83
Наименование: Светът принадлежи на най-добрите – на производствена практика в Овергаз!
Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обучение на учениците от ПГТЕ “Хенри Форд”, чрез създаване на механизъм за допълнителна професионална подготовка в реални работни условия
Дейности: 1. Сформиране на екип за реализиране на проекта
2. Подготовка на дейност 2. Сформиране и обучение на екип от преподаватели
2.1. Изпълнение на дейност 2. Сформиране и обучение на екип от преподаватели
3. Провеждане на партньорска среща
4.Мотивиране на родителите и учениците за постигане целите на проекта
5.Сформиране на целеви групи от ученици
6.Разработване на документацията за допълващо практическо обучение
7. Подготовка на дейност 7. Обучение на наставниците
7.1. Изпълнение на дейност 7. Обучение на наставниците
8. Подготовка на дейност 8. Сформиране на екип „ учител - ученик - наставник”
8.1. Изпълнение на дейност 8. Сформиране на екип „ учител - ученик - наставник”
9. Подготовка на дейност 9. Провеждане на практическото обучение по програмата
9.1. Изпълнение на дейност 9. Провеждане на практическото обучение по програмата
10.Подготовка на дейност 10. Оценяване на резултата от обучението
10.1. Изпълнение на дейност 10. Оценяване на резултата от обучението
11. Подготовка на дейност 11. Осигуряване на публичност
11.1. Изпълнение на дейност 11. Осигуряване на публичност
12. Подготовка на дейност 12. Финализиране на проекта
12.1. Изпълнение на дейност Финализиране на проекта
Партньори
Партньори:
"Овергаз Инк." АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 000 BGN
Общ бюджет: 52 097 BGN
БФП: 49 617 BGN
Общо изплатени средства: 52 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 000 BGN
2009 35 956 BGN
2010 4 141 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 200 BGN
2009 30 563 BGN
2010 3 519 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 282 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 800 BGN
2009 5 393 BGN
2010 621 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 815 BGN
Финансиране от бенефициента 3 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз