Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0656-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-04001
Наименование: "Подобряване конкурентноспособността и качеството на работната сила на малкия бизнес във Видин"
Бенефициент: "Ерастрой" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 25.03.2008
Дата на приключване: 25.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството и производителността на труда в 2 предприятия чрез провеждане на 2 курса с 30 участника
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта от кандидата и партньорите
Подготовка на дейност 2 "Популяризиране и визуализация по проекта"
Изпълнение на дейност 2 "Популяризиране и визуализация по проекта"
Изпълнение на дейност 3 "Професионално ориентиране и равен достъп на работниците до обучението"
Изпълнение на дейност 4 "Договаряне и гарантиране резултатите от проекта"
Подготовка на дейност 5 "Материално-техническо осигуряване на обучението"
Изпълнение на дейност 5 "Материално-техническо осигуряване на обучението"
Изпълнение на дейност 6 "Провеждане на курс "Зидария"
Изпълнение на дейност 7 "Провеждане на курс "Кофражи"
Изпълнение на дейност 8 "Провеждане на обучение "Компютърна грамотност за напреднали"
Подготовка на дейност 9 "Мониторинг, контрол и отчетност"
Изпълнение на дейност 9 "Мониторинг, контрол и отчетност"
Изпълнение на дейност 10 "Гарантиране на устойчива заетост"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 420 BGN
Общ бюджет: 31 263 BGN
БФП: 31 263 BGN
Общо изплатени средства: 28 183 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 223 BGN
2010 - 1 200 BGN
2011 - 3 840 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 183 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 239 BGN
2010 - 1 020 BGN
2011 - 3 264 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 955 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 983 BGN
2010 - 180 BGN
2011 - 576 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 227 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз