Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0533-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-194/13.07.2011
Наименование: Технологична модернизация на производството на „Климаком Инженеринг” ООД
Бенефициент: "КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 13.07.2011
Дата на приключване: 13.07.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да повиши възможностите на „Климаком Инженеринг ООД за справяне с динамичните условия и конкурентния натиск на българския и европейския пазар, чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация на производството в компанията.
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчици
Дейност 2 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване
Дейност 3 Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Дейност 4 Осигуряване на публичност и визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 427 058 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 427 058 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Успешно проведена тръжна процедура.
Индикатор 8 Сключен Договор за доставка.
Индикатор 9 Доставена и инсталирана Машина за плазмено рязане на ламарина.
Индикатор 10 Доставена и инсталирана Машина за спирални въздуховоди.
Индикатор 11 Доставена и инсталирана Машина за производство на сегментни колена.
Индикатор 12 Доставени и инсталирани Машини за обработка на ламарина.
Индикатор 13 Доставена и инсталирана Машина за валцоване на ламарина.
Индикатор 14 Доставена и инсталирана Машина за валцоване на фасони елементи.
Индикатор 15 Доставена и инсталирана Машина за челно заваряване на ламарина.
Индикатор 16 Доставена и инсталирана Машина за точково заваряване (стационарна).
Индикатор 17 Доставена и инсталирана Машина за точково заваряване (преносима).
Индикатор 18 Доставена и инсталирана Машина за производство на правоъгълни въздуховоди.
Индикатор 19 Доставена и инсталирана Машина за скопчаване на правоъгълни въздуховоди.
Индикатор 20 Доставена и инсталирана Машина за формоване на листова ламарина при производство на фасони части за правоъгълни въздуховоди.
Индикатор 21 Доставена и инсталирана Машина за изработка на фал за фасони части.
Индикатор 22 Доставена и инсталирана Машина за огъване на листова ламарина.
Индикатор 23 Доставена и инсталирана гилотина за рязане на листова ламарина.
Индикатор 24 Предадени финален технически и финансов доклад.
Индикатор 25 Сключен договор за одит по прокт.
Индикатор 26 Доклад от одит.
Индикатор 27 Обозначителна табела с визуализация.
Индикатор 28 Стикери с визуализация по оборудването.
Индикатор 29 Публикация на Интернет страницата на компанията.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз