Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед РД-16-600/01.06.2011 г. на зам.-министъра на икономиката и енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите от дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.06.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед РД-16-600/01.06.2011 г. на зам.-министъра на икономиката и енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите от дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 560 BGN
Общ бюджет: 48 279 BGN
БФП: 48 279 BGN
Общо изплатени средства: 48 279 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 47 345 BGN
2012 934 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 279 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 243 BGN
2012 794 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 102 BGN
2012 140 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 242 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз