Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0094-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-180/08.06.2011
Наименование: Диверсификация и разширяване на производството на пластмасови изделия в Карина – 4 ООД
Бенефициент: “КАРИНА – 4” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на предприятието на европейския и национален пазар, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването.
Дейности: Дейност 1 „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 „Инвестиции
Изпълнение на Дейност 2 „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 3 „Визуализация”
Дейност 4 „Отчитане на проекта и финансов одит”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Юенг БГ" ООД
"Принцес одит" ЕООД
"Мартини Инвестмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 792 480 BGN
БФП: 999 849 BGN
Общо изплатени средства: 999 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 999 849 BGN
2015 0 BGN
999 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 849 872 BGN
2015 0 BGN
849 872 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 149 977 BGN
2015 0 BGN
149 977 BGN
Финансиране от бенефициента 792 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 3 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 4 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 Увеличение на приходите от продажби*
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 9 Изготвени финални отчети на проекта
Индикатор 10 (Д) Сформиран екип за изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз