Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0102-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-21/13.06.2011
Наименование: „Станция за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи”
Бенефициент: "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 13.06.2011
Дата на приключване: 13.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Повишаване на цялостната конкурентоспособност на “Проучване и добив на нефт и газ” АД
Дейности: Дейност 1: „Определяне екип на проекта
Дейност 2: „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация”
Дейност 3: „Провеждане на търг за избор на доставчик на оборудването, избор на доставчик и подписване на договори.”
Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване
Дейност 5, „Изпълнение
Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация
Дейност 7, „Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
"Лого дизайн"
АНТАРЕС ДАТЕНСИСТЕМ ГмбХ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 283 231 BGN
Общ бюджет: 5 801 391 BGN
БФП: 2 463 676 BGN
Общо изплатени средства: 2 463 676 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 463 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 463 751 BGN
2014 0 BGN
2015 - 74 BGN
2 463 676 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 094 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 094 188 BGN
2014 0 BGN
2015 - 63 BGN
2 094 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 369 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 369 563 BGN
2014 0 BGN
2015 - 11 BGN
369 551 BGN
Финансиране от бенефициента 4 448 023 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Брой изследвани параметри при геолого-сондажните изследвания
Индикатор 6 Време за обработка на получените данни при сондажно-геоложките изследвания
Индикатор 7 Брой извършени аналитични изследвания.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз