Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0184-C0001
Номер на проект: 3МС-02-71/01.06.2011
Наименование: Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001: 2008 в „ Интекс България ” ООД.
Бенефициент: „ Интекс България ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в „Интекс България ООД
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Избор на консултантска организация
Дейност 3: Разработване и внедряване на СУК
Дейност 4: Доставка на оборудване
Дейност 5: Сертифициране на СУК
Дейност 6: Одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 255 BGN
Общ бюджет: 151 604 BGN
БФП: 113 703 BGN
Общо изплатени средства: 113 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 113 703 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 648 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 055 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 055 BGN
Финансиране от бенефициента 38 085 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз