Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0349-C0001
Номер на проект: 3МС-02-124/01.06.2011
Наименование: Повишаване ефективността на фирма ЕТ „Тигра-98”
Бенефициент: ЕТ ТИГРА-98 - ТОМА СТОЙКОВ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел е в пълно съответствие с програмата от гл.т. на създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност и трайни конкурентни предимства
Дейности: Дейност 1 Консултантски услуги за подготовка и изграждане на система
Дейност 2 Внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000
Дейност 3 Вътрешен одит на система за управление на качеството ISO 9001:2000
Дейност 4 Услуги по сертифицирането на ISO 9001:2008
Дейност 5 Въвеждане на измервателни уреди за анализ на въздуха
Дейност 6 Мониторинг и отдит по проекта
Дейност 7 Визуализация на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 635 BGN
Общ бюджет: 24 112 BGN
БФП: 18 084 BGN
Общо изплатени средства: 18 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 084 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 371 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 713 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 713 BGN
Финансиране от бенефициента 6 545 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Повишаване на рентабилността на продажбите.
Индикатор 6 Увеличаване на производителността.
Индикатор 7 Намаляване на времето от заявяване до доставка на материали и продукти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз