Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0053-C0001
Номер на проект: 3МС-02-27/01.06.2011
Наименование: «СЕРТИФИЦИРАНЕ НА «ПРОЕКТ ПАРТНЕРС» ООД СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИЯ СТАНДАРТ ISO 9001:2008 – ГАРАНЦИЯ ЗЯ ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА»
Бенефициент: «ПРОЕКТ ПАРТНЕРС» ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да насърчи устойчивото развитие и конкурентоспособността на българско предприятие, извършващо консултантски услуги в областта на инвестиционното проектиране и строителството, като му предостави възможност за отговор на европейските и международни стандарти за качество.
Дейности: Дейност 1. Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 /резултат2,3/
Дейност 2. Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008
Дейност 3. Избор на сертифицираща организация
Дейност 4. Сертифициране на ПРОЕКТ ПАРТНЕРС ООД по стандарта ISO 9001:2008
Дейност 5. Одит на проекта
Дейност 6. Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 742 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 2 581 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Успешно разработена и внедрена СУК в съответствие със стандарта ISO 9001:2008


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз