Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0016-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/568
Наименование: "Да осмислим и разнообразим живота на нашето бъдеще"
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация, чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, на формите за свободното време на учениците и на превенцията на ранното отпадане от училище.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Изготвянв на рекламни материали – брошури, плакати, афиши, обяви в местната преса и подготовка на встъпителна конференция.
1.1.Изпълнение на дейност 1 Представяне на дейностите по проекта – встъпителна конференция в ритуалната зала на Община Момчилград съвместно: 1.1. със СОУ „Н. Й. Вапцаров” 1.2. с ОУ „д-р Петър Берон” 1.3. с ОДК-Момчилград
2.Подготовка на дейност 2 Подготовка за провеждане на подбор на деца за участие в различните кръжочни групи – място, материали
2.1.Изпълнение на дейност 2 Подбор на деца и сформиране на кръжочните, художествените и спортни групи към партниращите организации: 1. Училищен отбор по „Футбол” – към СОУ ”Никола Йонков Вапцаров”-гр.Момчилград. 2. Училищен отбор по „Тенис на ма
3.Подготовка на дейност 3 Изготвяне на програми и графици за групите, набавяне на необходимите материали и пособия за работата на групите
3.1.* Отбор по "Футбол" към СОУ "Н. Й. Вапцаров" - Момчилград.
3.2.Участие в областен турнир в гр. Кърджали
3.3.*Участие в общински тристранен турнир в гр.Момчилград
3.4.Участие в приятелска среща в гр.Кърджали със СОУ „П.Р.Славейков”
3.5.Участие в общински турнири в гр.Момчилград
3.6.Възстановителен лагер в гр. Приморско
4.1.* Отбор по "Футбол" към ОУ "Д-р Петър Берон" - Момчилград
4.2.*Участие в общински футболен турнир в гр. Момчилград
4.3.Участие в областен турнир в гр. Кърджали
4.4.Участие в приятелска среща в гр.Крумовград с местен училищен отбор
4.5.Участие в приятелска среща в гр. Кърджали със СОУ „П. Р. Славейков”
4.6.Участие в приятелска среща със СОУ ”Никола Йонков Вапцаров” в гр.Момчилград
5.1.* Тенис на маса към СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ГР. МОМЧИЛГРАД
5.2.Участие в турнир с участието на отборите от ОУ ”Н.Й.Вапцаров”-с.Звездел, СОУ ”Никола Йонков Вапцаров” – гр. Момчилград, ОУ ”Никола Йонков Вапцаров” ”- с. Груево и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”-с. Нановица
5.3.Възстановителен лагер в гр. Приморско
5.4.Посещение на спортни обекти и спортни мероприятия в гр.Хасково
5.5.Участие в приятелска среща в гр. Димитровград с местен училищен отбор
5.6.Участие в общински приярелски срещи
5.7.Участие в контролна среща в гр.Кърджали
5.8.Участие в приятелска среща в гр. Ардино с местен училищен отбор
5.9.Участие в приятелска среща в гр. Джебел с местен училищен отбор
5.10.Участие в контролни срещи с училищен отбор от общината
5.11.Участие в приятелска среща с училищен отбор от гр.Кърджали
6.1.* Народни танци към СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ГР. МОМЧИЛГРАД
6.2. Участие в програма по случай 1-ви юни –Ден на детето и по случай закриване на учебната година в гр. Момчилград
6.3.*Участие във фестивал на Татул
6.4.Участие в програма по случай традиционните „Момчилградски празници” в гр.Момчилград
6.5.Участие в прегледа на художествената самодейност в гр. Момчилград
6.6.Участие в училищната и общоградска програма по случай 24-ти май в гр.Момчилград
6.7.Участие в регионален фолклорен фестивал „Кърджали-столица на толерантността”
7.1* Кръжок "Лечебна физкултура" към СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ГР. МОМЧИЛГРАД
8.1.* Кръжок "Традиции и обичаи" към ОУ "П. Берон"
8.2.Посещение на Исторически музей – гр.Кърджали
8.3.Участие в тържество по случай патронния празник на училището
8.4.Посещение на музей в читалище „Нов живот” –гр.Момчилград
8.5. Събиране на фолклорни материали и изработване на табла с тези материали от родния край;
8.6.Изложба „Да погледнем в скрина на баба”
8.7.*Възстановяване на пролетни и зимни обичаи и представянето им на патронния празник и пред публика;
8.8.*Запознаване и изследване на историята и традициите в нашия град;
8.9. Посещение на празника „Свети дух”- на хижа Момчил юнак
8.10.Боядисване на великденски яйца
8.11.Посещение на етнографския музей в гр. Златоград
9.1.* Кръжок "Художествено слово" към ОУ "П. Берон"
9.2.*Посещение на спектакъл в гр. Кърджали
9.3.Сценична изява в гр. Момчилград по случай деня на народните будители
9.5.Посещение на спектакъл и среща с актьори в гр. Кърджали
9.6.Сценична изява по случай патронния празник на училището
9.7.Сценична изява по случай 24 май
9.8.Сценична изява по случай 1 юни
9.9.Сценична изява по случай приключване на учебната година
10.1.* Кръжок "Да на природата" към ОУ "П. Берон"
10.2. Наблюдение на природата-животинския и растителен свят
10.3.Анкета на тема: „Какво правя за опазване на природата в моя роден край”
10.4.Събиране на растения от гората и научаване изработването на хербарии
10.6.Провеждане на беседа на тема:”Защитени растения и животни”
10.7.Изработване и поставяне на хранилки за дивите животни
10.8.Беседа на чаша билков чай на тема:”Защо трябва да опазваме билките”
10.9*.Изработване и раздаване на плакати в училище
10.10.Изброяване на гнездата на белия щъркел в региона
10.11.Акция за почистване на района на училището
10.12.Екскурзия до гр. Ст. Загора, среща с екологична организация „Зелени Балкани” и посещение в зоологическа градина
10.13.Прощално парти-карнавал
11.1.* Фолколрна група за народни танци към ОУ "П. Берон"
11.2.Представление по случай 24-ти май и патронния им празник пред училищна публика
11.3.Представление по случай 1-ви юни и Момчилградски празници им празник пред училищна публика
12.1.*Секция "Хандбал" към ОУ "П. Берон"
12.2.Участие в общински турнир между местни училища в община Момчилград
12.3.Участие в приятелска среща в с. Кирково с местен училищен отбор
12.4.Екскурзия до гр. Хасково с цел посещение на спортна среща между професионалисти
12.5. Приятелска среща със отбора на СОУ ”Никола Йонков Вапцаров” – гр. Момчилград.
12.6.Участие в общинско първенство в гр. Момчилград
12.7.Участие в приятелска среща в гр.Кърджали с местен училищен отбор
12.8.Участие в контролна среща в гр. Хасково за проверка състоянието и нивото на отбора
13.1.* Вокално-инструментална група към ОДК - Момчилград
13.2. Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай 1-ви март
13.3. Сценична изява чрез участие в общински и училищни мероприятия по случай 24-ти май
13.4. Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай 1-ви юни
13.5. Сценична изява в ОУ ”Д-р Петър Берон ”- гр. Момчилград по случай патронния празник
13.6.Сценична изява при отбелязване на 40-годишен юбилей на ОДК-Момчилград
13.7.Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай Момчилградски празници-2008
13.8.Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по време на Коледни празници – 2008
13.9.Участие в Нациолен конкурс за детски забавни песни в гр. Пловдив
13.11.Участие в осмия детски етнофестивал „Децата на Балканите – заедно в Европа”
14.1.* Мажоретен състав - ОДК Момчилград
14.2.*Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай 1-ви март
14.3. Сценична изява чрез участие в общински и училищни мероприятия по случай 24-ти май
14.4. Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай 1-ви юни
14.5.*Сценична изява в ОУ ”Д-р Петър Берон ”- гр. Момчилград по случай патронния празник
14.6.Сценична изява при отбелязване на 40-годишен юбилей на ОДК-Момчилград
14.7.Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай Момчилградски празници-2008
14.8.Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по Коледни празници – 2008
14.9.Участие в съвместен концерт на детските комплекси от област Кърджали
15.1.* Група по гимнастика към ОДК Момчилград
15.2. Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай 1-ви юни
15.3.*Сценична изява в ОУ ”Д-р Петър Берон”- гр. Момчилград по случай патронния празник
15.4.Сценична изява в СОУ ”Н. Й. Вапцаров”- гр. Момчилград по случай патронния празник
15.5.Сценична изява при отбелязване на 40-годишен юбилей на ОДК-Момчилград
15.6.Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие по случай Момчилградски празници-2008
15.7.Участие в съвместен концерт на детските комплекси от област Кърджали
16.1.* Груа по Шахмат към ОДК Момчилград
16.2.*Участие във вътрешен турнир
16.3.Провеждане на контролна среща с отбора на ОДК Кърджали
17.1.* Фотокръжок към ОДК Момчилград
17.2.*Заснемане на обичаи и обреди характерни за Източните Родопи
17.3.*Заснемане на исторически, културни и природни паметници
17.4.*Заснемане поминъка в Източните Родопи
17.5.Поход до връх „Дамбалъ”
17.6.Посещение до гр. Златоград – заснемане на занаятите
17.7.Съвместна изложба с фотокръжока от ОДК-Кърджали
18.1.*Кръжок човек и природа към ОДК Момчилград
18.2.*Посещение на БЧК –гр.Кърджали
18.3.Участие в състезание на тема „Натура-2000” съвместно с БДЗП в град Хасково
18.4.Участие в областно състезание по оказване на първа помощ в гр. Кърджали
18.5.Участие в състезание по Орнитология съвместно с БДЗП в град Хасково
19.*Изготвяне на периодични тримесечни отчети и окончателен отчет
20.Провеждане на заключителна конференция
8.12. Изложба в чест на закриването на учебната година и дейностите по проекта.
9.4. Сценична изва в училище по случай Коледа.
10.15. Поставяне на хранилки ихрана в тях за дивр животни
10.16. Наблюдение на животинския свят край водоемите
10.17. Ученическа инициатива - Почистване на училищния район
10.18. Беседа на чаша билков чай - познавам ли билките?
11.4 представление по случай патронния празник на ОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилгра.
13.12.Участие в съвместен концерт на детските комплекси от област Кърджали
13.13. Сценична зява при отбеляване на патронен празник на СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград
14.10. Сцнична изява при отбелязване на патронен празник на СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград
1.11. Сценична изява чрез участие в общинско мероприятие послучай 1-ви март.
15.8. Сценична изява чрез узастие на ОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилград по случай патронния празник
18.6 Участие в състезание на тема "Натура - 2000" съвмесно с БДЗП в град Хасково
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 000 BGN
Общ бюджет: 51 699 BGN
БФП: 49 187 BGN
Общо изплатени средства: 49 173 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 000 BGN
2009 22 742 BGN
2010 16 430 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 173 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 500 BGN
2009 19 331 BGN
2010 13 966 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 500 BGN
2009 3 411 BGN
2010 2 465 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 376 BGN
Финансиране от бенефициента 2 553 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз