Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед № РД-16-408/15.04.2011 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.04.2011
Начална дата: 15.04.2011
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-408/15.04.2011 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 722 676 BGN
Общ бюджет: 487 972 BGN
БФП: 487 972 BGN
Общо изплатени средства: 487 752 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 487 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 480 120 BGN
2012 7 636 BGN
2013 - 4 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
487 752 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 414 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 408 102 BGN
2012 6 491 BGN
2013 - 3 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
414 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 72 018 BGN
2012 1 145 BGN
2013 - 1 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 163 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз