Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0439-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-177
Наименование: "Повишаване на производствения капацитет на ЕТ "КАМ - Никола Стойков" чрез модернизация и обновление на производственото оборудване"
Бенефициент: ЕТ "КАМ-НИКОЛА СТОЙКОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.03.2011
Дата на приключване: 08.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия.
Дейности: Провеждане на процедура за определяне на изпълнител/и
Сключване на договор/и с изпълнител/и. Администриране на договори за изпълнение. Доставка.
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Техническо и финансово управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 954 BGN
Общ бюджет: 601 069 BGN
БФП: 360 641 BGN
Общо изплатени средства: 360 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 191 BGN
2012 282 450 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
360 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 462 BGN
2012 240 083 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 729 BGN
2012 42 368 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 096 BGN
Финансиране от бенефициента 260 636 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии/ продукти/ услуги
Индикатор 9 Изработени и поставени временни инфо- табели
Индикатор 10 Изработени и монтирани постоянни табели
Индикатор 11 Изработен одиторски доклад
Индикатор 12 Успешно реализиран проект на ЕТ „КАМ – НИКОЛА СТОЙКОВ”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз