Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0492-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-176
Наименование: Разширяване на пазарните позиции на „ЕВО” ООД и подобряване на качеството на предлаганите услуги
Бенефициент: Ево ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.03.2011
Дата на приключване: 08.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Разширяване на пазарните позиции на „ЕВО” ООД чрез повишаване на качеството на предоставяните услуги
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Мобилизиране на проектен екип
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на доставчик(ци) на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Закупуване, доставка, монтиране и изпитване на ДМА по проект
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 284 310 BGN
Общ бюджет: 434 930 BGN
БФП: 282 705 BGN
Общо изплатени средства: 282 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 282 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 282 705 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 240 299 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
240 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 406 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 406 BGN
Финансиране от бенефициента 153 090 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Съставен екип по проекта
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури
Индикатор 10 Въведени нови технологии
Индикатор 11 Въведени нови услуги
Индикатор 12 Стикери..
Индикатор 13 Табели..
Индикатор 14 Одитен доклад.
Индикатор 15 Намаляване на себестойността на услугите
Индикатор 16 Намаляване на времето за извършване на отделните услуги
Индикатор 17 Разширяване на обслужваните територии и брой клиенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз