Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0450-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЗАКУПУВАНЕ НА ПЕЩ ЗА СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ И ИНСПЕЦИОНЕН КОНВЕЙЕР
Бенефициент: "АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване
Дейности: Администриране и управление на проекта
Провеждане на процедура за избор на доставчик на предвидените за закупуване ДМА
Доставка и въвеждане в експлоатация на закупеното обурудване
Визуализация и публичност на проекта
Външен финансов одит от лицензиран експерт счетоводител
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Димакс М ЕООД
"АМТЕСТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 358 BGN
Общ бюджет: 82 770 BGN
БФП: 53 801 BGN
Общо изплатени средства: 53 801 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 801 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 801 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 730 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 070 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 070 BGN
Финансиране от бенефициента 29 808 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 9 Изготвен детайлен план график за изпълнение на проекта
Индикатор 10 Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 11 Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА
Индикатор 12 Доставени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 13 Проведена вътрешно-фирмена среща със служителите за популяризиране на финансова подкрепа на ЕС и РБългария
Индикатор 14 Избран доставчик за изработване на материалите за визуализация
Индикатор 15 Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 16 Поставена информационна табела пред производствената база
Индикатор 17 Избран одитор-дипломиран експерт счетоводител
Индикатор 18 Разходи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз