Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разнообразяване на продуктовата гама и повишаване на производствения капацитет на ЕМ ЕС ГРУП
Бенефициент: "ЕМ ЕС ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на предприятието на европейския и национален пазар, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването. "• Повишаване производствения капацитет на предприятието и разширяване на вътрешния и външния пазар; • Диверсификация на продукцията на Ем Ес Груп чрез внедряване на технологично оборудване за производство на нова гама продукти; • Оптимизиране на производствените процеси чрез закупуване и внедряване в производството на ново технологично оборудване; • Автоматизиране на производствените дейностите и операциите в следствие закупуване на новото оборудване; • Повишаване ефикасността на производствените процеси и производителността чрез пускане в експлоатация на нови производствени мощности."
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 2 „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 3 „Визуализация”
Изпълнение на Дейност 4 „Отчитане на проекта и финансов одит”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Юенг БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 380 BGN
Общ бюджет: 516 360 BGN
БФП: 309 816 BGN
Общо изплатени средства: 309 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 309 816 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
309 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 263 344 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 344 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 472 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 472 BGN
Финансиране от бенефициента 210 920 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 11 Изготвени финални отчети на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз