Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизация на технологичното оборудване в "НИПИ-М" АД"
Бенефициент: "НИПИ-М" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Чрез технологична медирнизация да се повиши производствения капацитет и конкурентноспособността. Чрез предвидената инвестиция да се повиши ефективността на прозводство и да се разширят пазарните позиции на дружеството.
Дейности: 1.Подготвителни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1. Сформиране на екип на проекта
Дейност 2.1 Разработване на подробна техническа спецификация и изисквания към потенциални доставчици
Дейност 2.2 Разработване на комплект документи за провеждане на процедура открит избор за определяне на изпълнител.
Дейност 2.3 Организиране и провеждане на процедура открит избор за определяне на изпълнител.
Дейност 2.4 Подписване на договор за доставка
Дейност 2.5. Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и тестване на оборудването.
.Заключителни дейности
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 203 716 BGN
Общ бюджет: 339 105 BGN
БФП: 203 463 BGN
Общо изплатени средства: 203 430 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 203 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 743 BGN
2012 162 686 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
203 430 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 632 BGN
2012 138 283 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 915 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 111 BGN
2012 24 403 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 514 BGN
Финансиране от бенефициента 135 811 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип на проекта
Индикатор 9 Проведена процедура открит избор за определяне на изпълнител;
Индикатор 10 Подписан договор за доставка ;
Индикатор 11 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и тестване на оборудването
Индикатор 12 Въведени нови технологии / продукти-
Индикатор 13 Повишаване ефикасност на производствения процес;
Индикатор 14 Намаляване на производствените разходи ;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз