Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологично обновление в "МИКЕНА ООД"
Бенефициент: "Микена" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на производството на МИКЕНА ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (формиране на екипа)
Подготовка на Дейност 2 (технически спецификации, подготовка за процедура по избор на доставчик)
Изпълнение на Дейност 2 (Реализиране на процедура, избор на доставчик, договаряне, доставка)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Финални доклади) Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Финални доклади) Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Руен Машинари ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 088 BGN
Общ бюджет: 353 380 BGN
БФП: 212 028 BGN
Общо изплатени средства: 212 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 212 028 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 180 224 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 804 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 804 BGN
Финансиране от бенефициента 141 392 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване от от 0 до 3 г
Индикатор 6 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване от 3 до 6 г
Индикатор 7 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване - над 6 г
Индикатор 8 нарастване на износа
Индикатор 9 нарастване на приходите
Индикатор 10 Обучени работници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз