Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в технологично обновление и разширяване на дейността на "Милтон" ООД"
Бенефициент: Милтон ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да насърчи конкурентноспособното и устойчиво развитие на Милтон ООД, чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за разширяване на производството на машинно плетени мъжки пуловери.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на процедури за избор на доставчици на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на плетачни, конфекционни машини, професионална пералня и сушилня
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 343 BGN
Общ бюджет: 821 838 BGN
БФП: 493 103 BGN
Общо изплатени средства: 493 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 493 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 98 869 BGN
2012 394 215 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
493 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 419 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 038 BGN
2012 335 082 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
419 121 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 830 BGN
2012 59 132 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 962 BGN
Финансиране от бенефициента 329 562 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой избрани доставчици на оборудване, което да бъде закупено по проекта
Индикатор 9 Доставено оборудване за производството на плетени пуловери плетачни машини
Индикатор 10 Доставено оборудване за производството на плетени пуловери конфекционни машини
Индикатор 11 Доставено оборудване за производството на плетени пуловери брой сушилни
Индикатор 12 Доставено оборудване за производството на плетени пуловери брой перални машини
Индикатор 13 Въведени нови технологии/продукти.
Индикатор 14 стикери за оборудването
Индикатор 15 разяснителна табела
Индикатор 16 Ивършени одити на изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз