Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0009-C0001
Номер на проект: K10-40-7-3
Наименование: Организиране и провеждане на информационни дни, обучения и други публични събития
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2011
Начална дата: 31.01.2011
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигури успешно функциониране на УО на ОПАК и да се гарантира ефективност на целия процес на управление на Програмата
Дейности: 2. Организиране и провеждане на обучения за бенефициенти, с изключение на УО на ОПАК
3. Провеждане на кръгли маси, пресконференции и други публични събития
1. Организиране и провеждане на информационни дни
5. Одит на проекта
4. Организиране и провеждане на едно мащабно информационно събитие веднъж годишно
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Меркурий – 97” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 503 826 BGN
Общ бюджет: 438 506 BGN
БФП: 438 506 BGN
Общо изплатени средства: 438 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 438 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 100 765 BGN
2012 130 520 BGN
2013 157 553 BGN
2014 49 668 BGN
2015 0 BGN
438 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 372 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 85 650 BGN
2012 110 942 BGN
2013 133 920 BGN
2014 42 218 BGN
2015 0 BGN
372 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 115 BGN
2012 19 578 BGN
2013 23 633 BGN
2014 7 450 BGN
2015 0 BGN
65 776 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой организирани събития
Индикатор 2 Брой проведени информационни кампании
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой проведени информационни дни
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой кандидатствали/одобрени /финансирани проектни предложения по конкретната процедура
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой проведени обучения за бенефициенти.
Индикатор 6 По Дейност 3 - Брой проведени събития
Индикатор 7 По Дейност 4 - Брой проведени събития
Индикатор 8 По Дейност 5 - Положителен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз