Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0008-C0001
Номер на проект: К10-40-7-2
Наименование: Повишаване на мотивацията на служителите на дирекция ,,Вътрешен одит” в министерството на финансите посредстом изплащане на допълнителни възнаграждения за изпълнение на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2010
Начална дата: 15.11.2010
Дата на приключване: 31.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на мотивацията на служителите на дирекция ,,Вътрешен одит” в министерството на финансите посредстом изплащане на допълнителни възнаграждения за изпълнение на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК
Дейности: Изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите от дирекция „Вътрешен одит” за извършване на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 663 BGN
Общ бюджет: 50 059 BGN
БФП: 50 059 BGN
Общо изплатени средства: 50 059 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 462 BGN
2012 25 597 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 059 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 793 BGN
2012 21 757 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 669 BGN
2012 3 840 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 509 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой извършени проверки
Индикатор 2 Брой одитни доклади
Индикатор 3 Брой изплатени възнаграждения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз