Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0531-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11033
Наименование: Повишаване на квалификацията и ефективността на заетите лица в „Еос Матрикс” ООД
Бенефициент: Еос Матрикс ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 04.10.2010
Дата на приключване: 04.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и ефективността на заетите в Еос Матрикс ООД, а оттам и на конкурентоспособността на фирмата.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка на дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМС 55 за предоставяне на услуги Подготовка на дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМС 55 за предоставяне на услуги
Изпълнение на дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМС 55 за предоставяне на услуги Изпълнение на дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМС 55 за предоставяне на услуги
Подготовка на дейност 3: Провеждане на теоретични и практични обучения по управление на проекти за 15 служители Подготовка на дейност 3: Провеждане на теоретични и практични обучения по управление на проекти за 15 служители
Изпълнение на дейност 3: Провеждане на теоретични и практични обучения по управление на проекти за 15 служители Изпълнение на дейност 3: Провеждане на теоретични и практични обучения по управление на проекти за 15 служители
Подготовка на дейност 4: Провеждане на теоретични и практични обучения по ИКТ за 26 служители Подготовка на дейност 4: Провеждане на теоретични и практични обучения по ИКТ за 26 служители
Изпълнение на дейност 4: Провеждане на теоретични и практични обучения по ИКТ за 26 служители Изпълнение на дейност 4: Провеждане на теоретични и практични обучения по ИКТ за 26 служители
Подготовка на дейност 5: Провеждане на обучение по „Предприемачество и мениджмънт” за 23 служители Подготовка на дейност 5: Провеждане на обучение по „Предприемачество и мениджмънт” за 23 служители
Изпълнение на дейност 5: Провеждане на обучение по „Предприемачество и мениджмънт” за 23 служители Изпълнение на дейност 5: Провеждане на обучение по „Предприемачество и мениджмънт” за 23 служители
Подготовка на дейност 6: Обучения за ключови компетенции за управленския екип „Повишаване на личната ефективност” за мениджърите, „Водене на преговори”, „Управление на промяната” и „Управление на екипи” за 64 служители Подготовка на дейност 6: Обучения за ключови компетенции за управленския екип „Повишаване на личната ефективност” за мениджърите, „Водене на преговори”, „Управление на промяната” и „Управление на екипи” за 64 служители
Изпълнение на дейност 6: Обучения за ключови компетенции за управленския екип „Повишаване на личната ефективност” за мениджърите, „Водене на преговори”, „Управление на промяната” и „Управление на екипи” за 64 служители Изпълнение на дейност 6: Обучения за ключови компетенции за управленския екип „Повишаване на личната ефективност” за мениджърите, „Водене на преговори”, „Управление на промяната” и „Управление на екипи” за 64 служители
Подготовка на дейност 7: Провеждане на обучение по ключови компетентности „Увеличаване на екипната ефективност” за 195 служители Подготовка на дейност 7: Провеждане на обучение по ключови компетентности „Увеличаване на екипната ефективност” за 195 служители
Изпълнение на дейност 7: Провеждане на обучение по ключови компетентности „Увеличаване на екипната ефективност” за 195 служители Изпълнение на дейност 7: Провеждане на обучение по ключови компетентности „Увеличаване на екипната ефективност” за 195 служители
Подготовка на дейност 8: Информация и публичност на проекта Подготовка на дейност 8: Информация и публичност на проекта
Изпълнение на дейност 8: Информация и публичност на проекта Изпълнение на дейност 8: Информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 008 BGN
Общ бюджет: 189 640 BGN
БФП: 132 748 BGN
Общо изплатени средства: 132 737 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 801 BGN
2011 0 BGN
2012 105 936 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 737 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 781 BGN
2011 0 BGN
2012 90 046 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 020 BGN
2011 0 BGN
2012 15 890 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 911 BGN
Финансиране от бенефициента 57 432 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз