Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0007-C0001
Номер на проект: К10-40-7-1
Наименование: Повишаване на мотивацията на служителите на УО на ОПАК за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 07.07.2010
Начална дата: 19.07.2010
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигурят необходимите условия за ефективното изпълнение за дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК
Дейности: Осигуряване на възнаграждения за служителите на УО на ОПАК, изпълняващи дейностите за ефективно и прозрачно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение и публичност на ОПАК Дейността е насочена към изплащането на допълнителните месечни възнаграждения за директора на дирекция и всички служители от трите отдела на УО на ОПАК. Съгласно задълженията им по длъжностна характеристика, те се занимават изцяло с дейности, свързани с управлението на ОПАК
Извършване на задължителен одит по проекта Дейността е задължителна
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 783 979 BGN
Общ бюджет: 736 138 BGN
БФП: 736 138 BGN
Общо изплатени средства: 736 138 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 736 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 79 052 BGN
2011 341 959 BGN
2012 315 127 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
736 138 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 625 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 67 194 BGN
2011 290 665 BGN
2012 267 858 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
625 717 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 858 BGN
2011 51 294 BGN
2012 47 269 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 421 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 бр. изплатени възнаграждения
Индикатор 2 бр. изготвени одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз