Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0072-C0001
Номер на проект: РВ/INV/015/22.01.2008
Наименование: ИНОВАТИВНОСТ И КАЧЕСТВО – ПЪТЯТ НА КАСКАДА ООД КЪМ ЕВРОПЕЙСКА КОНКУРЕНТНОСТ
Бенефициент: КАСКАДА ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 12.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентоспособността на Каскада ООД чрез подкрепа за модернизиране на технологичното оборудване и въвеждане на иновативна технология
Дейности: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на ДМА по проекта
Доставка, монтаж и експлоатационно въвеждане на ДМА по проекта
Изработване на материали за визуализация
Одит.Подготовка на финансов отчет по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Юенг БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 294 BGN
Общ бюджет: 315 487 BGN
БФП: 77 294 BGN
Общо изплатени средства: 77 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 77 294 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 700 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 700 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 594 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 594 BGN
Финансиране от бенефициента 238 193 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз