Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0025-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/026-01
Наименование: Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на територията на Община Дулово
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Дулово
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение си поставя една основна цел – да подобри състоянието и експлоатационните характеристики на пътната инфраструктура в Община Дулово.
Дейности: „Управление и координация на проекта”
„Подготовка и осъществяване на тръжни процедури”
„Реализация на строително монтажните- работи”
Въвеждане на обекта в експлоатация
Одит и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФОРМИ" ООД
ПЪТПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 835 667 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 483 567 BGN
2011 0 BGN
2012 - 483 567 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 411 032 BGN
2011 0 BGN
2012 - 411 032 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 72 535 BGN
2011 0 BGN
2012 - 72 535 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 "Създаване на нови работни места"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз