Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0060-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/050-01
Наименование: Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ ”Васил Априлов” град Исперих
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 20.10.2008
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Исперих
Описание
Описание на проекта: Подобряване на образователната инфраструктура в община Исперих за постигане на по-висока рентабилност и устойчиво местно развитие.
Дейности: Управление на проекта
Подготовка и избор на тръжни процедури по избор на изпълнители
СМР и въвеждане в експлоатация ( А Учебен корпус – Външен ремонт )
СМР и въвеждане в експлоатация ( А Учебен корпус – Вътрешен ремонт )
СМР и въвеждане в експлоатация (Б Физкултурен салон - СМР)
Публичност
Отчетност и мониторинг на проекта, финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 975 237 BGN
Общ бюджет: 687 523 BGN
БФП: 687 523 BGN
Общо изплатени средства: 687 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 687 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 195 047 BGN
2011 523 696 BGN
2012 - 31 220 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
687 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 584 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 165 790 BGN
2011 445 142 BGN
2012 - 26 537 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
584 395 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 257 BGN
2011 78 554 BGN
2012 - 4 683 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 129 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура....
Индикатор 5 ....Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз