Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0179-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/659
Наименование: ---
Бенефициент: Община Мъглиж
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Мъглиж
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Провеждане на информационна среща за старта на проекта - подготовка и изпълнение
Дейност 2 Изработване и обявяване на правила, условия, регламент за участие в конкурсите и отпечатване на брошури - подготовка и изпълнение
Дейност 3 Изготвяне и изнасяне на тематични беседи по отделните модули - подготовка и изпълнение
Дейност 4 Закупуване на награди, учебни помагала, учебни материали и изработка на фланелки шапки с мотото на проекта - подготовка и изпълнение
Дейност 5 Провеждане на училищен кръг на конкурсите - подготовка и изпълнение
Дейност 6 Провеждане на училищен кръг на конкурсите и извършване на класиране - подготовка и изпълнение
Дейност 7 Отпечатване и разпространение на брошура с резултатите от проекта и изработка на репортаж за проекта и излъчването му по регионална кабелна телевизия - подготовка и изпълнение
Дейност 8 Заключителна информационна среща за края на проекта - подготовка и изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 128 BGN
Общ бюджет: 13 846 BGN
БФП: 13 846 BGN
Общо изплатени средства: 13 846 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 025 BGN
2009 5 821 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 846 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 821 BGN
2009 4 948 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 204 BGN
2009 873 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 077 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз