Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0067-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/657
Наименование: Минало, настояще и бъдеще на лозарството и винопроизводството в Сухиндолския регион
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Св. Климент Охридски" - Сухиндол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 15.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Сухиндол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 Етнографска група
1.1.* Изпълнение на дейност 1 Етнографска група
2. Подготовка на дейност 2 Изследователска група – география
2.1.* Изпълнение на дейност 2 Изследователска група – география
3. Подготовка на дейност 3 Изследователска група – биология
3.1. Изпълнение на дейност 3 Изследователска група – биология
4. Подготовка на дейност 4 Изследователска група – история
4.1. Изпълнение на дейност 4 Изследователска група – история
5. Подготовка на дейност 5 Целева група – Майсторско ате-лие
5.1. Изпълнение на дейност 5 Майсторско ате-лие
6. Подготовка на дейност 6 Технолози
6.1. Изпълнение на дейност 6 Технолози
7. Подготовка на дейност 7 Графичен и Web-дизайн
7.1.* Изпълнение на дейност 7 Графичен и Web-дизайн
Партньори
Партньори:
Община Сухиндол
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 680 BGN
Общ бюджет: 13 561 BGN
БФП: 13 561 BGN
Общо изплатени средства: 13 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 136 BGN
2009 3 165 BGN
2010 7 257 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 666 BGN
2009 2 690 BGN
2010 6 168 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 470 BGN
2009 475 BGN
2010 1 089 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 034 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз