Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0105-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/655
Наименование: "Чрез творческо развитие към училищен успех"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Подготовка на дейност 1
2.*Изпълнение на дейност 1
3.Подготовка на дейност 2
4.Изпълнение на дейност 2
5.Подготовка на дейност 3
6.Изпълнение на дейност 3
7.Подготовка на дейност 4
8.Изпълнение на дейност 4
9.Подготовка на дейност 5
10.Изпълнение на дейност 5
11.Подготовка на дейност 6
12.Изпълнение на дейност 6
13.Подготовка на дейност 7
14.Изпълнение на дейност 7
15.Подготовка на дейност 8
16.Изпълнение на дейност 8
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 520 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 704 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 704 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 848 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 848 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 856 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 704 BGN
- 4 848 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз