Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0117-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/485
Наименование: "Диалог с младите"
Бенефициент: Сдружение "Театрална формация БИС БАРД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Творчески ателиета, пърформанси, лично творчество
1.Изпълнение на дейност 1 Творчески ателиета, пърформанси, лично творчество
2.Подготовка на дейност 2 Спортни дисциплини, състезания
2.Изпълнение на дейност 2 Спортни дисциплини, състезания
3.*Подготовка на дейност 3 История, традиции, идентичност
3.*Изпълнение на дейност 3 История, традиции, идентичност
4.*Подготовка на дейност 4 Мотивационни срещи
4.*Изпълнение на дейност 4 Мотивационни срещи
5.*Подготовка на дейност 5 Ден на родителя
5.*Изпълнение на дейност 5 Ден на родителя
6.Подготовка на дейност 6 Състезания и конкурси между учители, родители, деца. Финално събитие
7.Изпълнение на дейност 7 Финално събитие
8.Подготовка на дейност 8 Публичност на проекта
8.Изпълнение на дейност 8 Публичност на проекта
6.Изпълнение на дейност 6 Състезания и конкурси между учители, родители, деца
7.*Подготовка на дейност 7 Финално събитие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 990 BGN
Общ бюджет: 34 588 BGN
БФП: 34 588 BGN
Общо изплатени средства: 34 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 998 BGN
2009 27 590 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 948 BGN
2009 23 452 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 050 BGN
2009 4 139 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 188 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз