Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0052-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/465
Наименование: "Образованието е всеобща грижа"
Бенефициент: "Коалиция на гражданските организации Столипиново " -гр. Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Изпълнение на дейност 1 Създаване и функциониране на екипа на проекта.
1.1. Подготовка на дейност Отпечатване на информационна брошура
1.2. Изпълнение на дейност Отпечатване на информационна брошура
2. Подготовка на дейност Изготвяне на образователните продукти за целите на проекта.Сборник с материали
2.1. Изпълнение на дейност Изготвяне на образователните продукти за целите на проекта. Сборник с материали
3. Подготовка на дейност Тренинг обучение за учители
3.1. Изпълнение на дейност Първи модул на тренинга. Интерактивни методи за преподаване
3.2. Изпълнение на Дейност Втори модул на тренинга.Тематично използване на интерактивни методи на преподаване
4. Подготовка на дейност 4 Сформиране на групи за лична изява
4.1. Изпълнение на дейност 4 Сформиране на групи за лична изява
5.* Подготовка на дейност 5 Организиране на състезания между групите за лична изява
5.1.* Изпълнение на дейност 5 Организиране на състезания между групите за лична изява
6. Подготовка на дейност 6 Сформиране на театрална група
6.1. Изпълнение на дейност 6 Сформиране на театрална група
7. Подготовка на дейност 7 Летен форум- състезание
7.1. Изпълнение на дейност 7 Летен форум- състезание
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 790 BGN
Общ бюджет: 35 652 BGN
БФП: 35 652 BGN
Общо изплатени средства: 35 647 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 157 BGN
2009 28 490 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 647 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 083 BGN
2009 24 217 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 300 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 074 BGN
2009 4 274 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 347 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз